Кога и къде ще можете да откриете караваната и екипа на Travel Cocktails ще разберете скоро. Междувременно разгледайте галериите в нашия Facebook.